Privatlån ökar i antal tack vare stärkt konsumentmakt?

En trolig utveckling av bank- och finansmarknaden tror jag är att antalet privatlån kommer att öka stadigt framöver i takt med att allt fler människor får upp ögonen får hur nya hjälpmedel på nätet gör det lättare än någonsin att få bra avtal ur låntagarens perspektiv. Det innebär trots allt att privatlån blir mer värda för låntagarna, och kommer att leda till att det allt oftare blir lönsamt, eller åtminstone ekonomiskt försvarbart, att teckna lån för olika typer av inköp och investeringar för privatpersoner. Att det blivit lättare att få tag i information leder också oundvikligen till att alla stora aktörer som ger ut lån måste anpassa sina villkor, vilket lär innebära att lån med hög ränta och sämre övriga villkor dessutom lär försvinna eller bli betydligt färre.

Det är en utveckling som betyder mycket för många människor, som får möjlighet att låna pengar för att förverkliga sina drömmar eller göra nödvändiga investeringar för att kunna få en bättre ekonomi och förhöjd livskvalitet under lång tid framöver. Det är alltså bara en i raden av områden där ny teknik underlättar människors liv väsentligt.